Section2
Notatki i rysunki Józefa Czapskiego
Wszystkie Pahlevi w Iranie. Dziecko po opuszczeniu sowieckiej Rosji. Foto: Instytut Historyczny im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie