Komitet KOR
Section02
Wybrane komunikaty i oświadczenia
Wszystkie Trzeci komunikat KOR z 25.10.1976 o pomocy udzielanej pokrzywdzonym robotnikom Ursusa i Radomia, s. 2 Foto: zbiory Ośrodka KARTA