Komitet KOR
Section02
Wybrane komunikaty i oświadczenia
Wszystkie List do sejmu o torturowaniu i represjonowaniu robotników po protestach w Radomiu i Ursusie w czerwcu 1976, s. 4 Foto: zbiory Ośrodka KARTA