Komitet KOR
Section02
Wybrane komunikaty i oświadczenia
Wszystkie List KSS "KOR" z 24.03.1980 do Lucjana Czubińskiego Prokuratora Generalnego PRL wraz z wykazem represji SB i MO zastosowanych wobec działaczy opozycyjnych od 1 do 21 marca 1980, s. 2 Foto: zbiory Ośrodka KARTA