Komitet KOR

Antoni Macierewicz

Ostatnia aktualizacja: 18.09.2016 16:00

Antoni Macierewicz (ur. 1948), członek-założyciel KOR. Historyk. Wyrzucony z liceum za odmowę potępienia na szkolnym apelu "Orędzia biskupów polskich do niemieckich". Działacz harcerski, komendant I Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Traugutta (tzw. "Czarna Jedynka"). Uczestnik ruchu studenckiego w Marcu ’68. Autor "Apelu do społeczeństwa i władz PRL" z 23 września 1976. Od 1977 redaktor niezależnego miesięcznika "Głos". Doradca "Solidarności", w stanie wojennym ucieka z więzienia i ukrywa się do 1984. Od 1989 działacz ZChN, później związany m.in. z ROP, Ruchem Katolicko-Narodowym i Ligą Polskich Rodzin. Poseł na Sejm, minister spraw wewnętrznych w rządzie Jana Olszewskiego.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej WSI, twórca i pierwszy szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Od 2015 minister obrony narodowej.

(Biogram za "Tygodnikiem Powszechnym". Powstał na podstawie wydanego przez Ośrodek KARTA słownika biograficznego "Opozycja w PRL", "Leksykonu Opozycji Politycznej 1976–1989" Dariusza Cecudy, książki Jana Józefa Lipskiego "KOR" - i nieocenionej pomocy prof. Andrzeja Friszke).