Section1
"Lato z Radiem" w Solcu Kujawskim
Wszystkie Wozy Polskiego Radia przed dworcem kolejowym w Solcu Kujawskim Foto: Marcin Nowak vel Nowakowski