Section1
"Lato z Radiem" w Solcu Kujawskim
Wszystkie Robert "Litza" Friedrich rozdaje autografy Foto: Marcin Nowak vel Nowakowski