Section1
"Lato z Radiem" w Solcu Kujawskim
Wszystkie Koncert Cleo Foto: Marcin Nowak vel Nowakowski