Section1
"Lato z Radiem" w Solcu Kujawskim
Wszystkie Bogdan Sawicki z zespołem Pectus Foto: Marcin Nowak vel Nowakowski