Section1
"Lato z Radiem" w Solcu Kujawskim
Wszystkie Za chwilę zacznie się koncert grupy Pectus Foto: Marcin Nowak vel Nowakowski