Section1
"Lato z Radiem" w Solcu Kujawskim
Wszystkie Bogdan Sawicki w czasie "Koncertu życzeń" Foto: Marcin Nowak vel Nowakowski