Section50
Section00
Instrumenty

Erard

Paryż, 1849 (fortepian z kolekcji NIFC) Instrument został zbudowany w Paryżu w 1849 roku, zakupiony w roku 2003 od firmy Edwin Beunk & Johan Wennink.

Pleyel

Paryż ok. 1854 (fortepian z kolekcji NIFC) Fortepian Pleyel, numer seryjny 20042, z ok. 1854 roku, z kolekcji Adama Zamoyskiego.

Erard

Paryż 1858 (fortepian z kolekcji NIFC) Instrument został zbudowany w Paryżu w 1858 roku i jest oznaczony numerem seryjnym 30315, fornirowany palisandrem, inkrustowany ramkami z brązu złoconego.

Graf

Wiedeń ok. 1819 (2008) Kopia instrumentu wiedeńskiego Conrada Grafa z ok. 1819 roku wykonana w pracowni Paula McNulty’ego.

Pleyel

Paryż 1829 Fortepian o miękkich młoteczkach i subtelnym brzmieniu.

Pleyel

Paryż ok. 1830 (2009) Kopia modelu Pleyela z 1830 o numerze seryjnym 1555, wykonana w 2009 roku przez Paula McNulty’ego, była wzorowana na instrumencie pochodzącym z Musée de la musique w Paryżu.

Erard

Paryż 1836 Zbudowany przez Pierre’a Erarda w Paryżu w 1836 roku był odpowiedzią na zapotrzebowanie na instrument koncertujący o większych możliwościach brzmieniowych.

Erard

Paryż 1837 Fortepian prostostrunny, zbudowany przez Pierre’a Erarda w Paryżu w 1837 roku, o numerze seryjnym 13871, pokryty fornirem palisandrowym.

Erard

Paryż 1842 Instrument, o numerze seryjnym 16719, zachował się w całości ze wszystkimi elementami jego budowy, fornirowany palisandrem i inkrustowany mosiężnymi żyłkami.

Pleyel

Paryż 1842 Fortepian (numer seryjny 9648) pochodzi z wytwórni Pleyela z 1842 roku, do kolekcji Edwina Beunka odkupiony został od Giuseppe Accardiego w 1989 roku.

Pleyel

Paryż 1842 Fortepian fornirowany mahoniem płomienistym z oryginalną, zabytkową substancją zachowaną w całości (numer seryjny 9165).

Pleyel

Paryż 1843 (2010) Instrument z pracowni Chrisa Maene’a, wykonany z okazji obchodów Roku Chopinowskiego, jest on dokładną kopią fortepianu koncertowego Ignacego Pleyela z 1843 roku o numerze seryjnym 9861.

Broadwood

Londyn 1846 Instrument o numerze seryjnym 16444, prostostrunny z mechaniką angielską o pojedynczym działaniu z tłumikami górnymi, dwoma pedałami – podnośnik tłumików i una corda –wyposażony w ramę półmetalową, niskonapięciowy żelazny naciąg strunowy, klawiaturę ...

Broadwood

Londyn 1847–1848 Fortepian o numerze 16910 z kolekcji Chrisa Maene’a, niemal identyczny z instrumentami londyńskiej wytwórni Broadwood & Sons, na których grał Fryderyk Chopin podczas swojego tournée koncertowego po Anglii w 1848 roku (o numerach seryjnych 17001 i ...

Pleyel

Paryż 1848 (fortepian z kolekcji NIFC) Instrument został zbudowany w Paryżu w 1848 roku. Jest typowy dla epoki chopinowskiej. Ma klawiaturę 6 2/3 oktawy (C1–g4), mechanikę typu angielskiego o pojedynczym działaniu.

Broadwood

Londyn ok. 1843 (fortepian z kolekcji NIFC) Fortepian skrzydłowy o numerze seryjnym 16000, pochodzący z renomowanej pracowni angielskiej, której właściciele wprowadzili wiele udoskonaleń w konstrukcji fortepianu zarówno stołowego, jak i skrzydłowego.

Erard

Paryż 1838 (fortepian z kolekcji NIFC) Instrument został zbudowany w Paryżu w 1838 roku. Według dokumentów firmy Erard jego pierwszej sprzedaży dokonano 12 grudnia 1838, a właścicielami zostali panowie Forkel i Vigvier z Bordeaux.

Buchholtz

Warszawa ok. 1825/2017 (fortepian z kolekcji NIFC) Instrument jest kopią zachowanego w zbiorach Muzeum Krajoznawczego w Krzemieńcu na Ukrainie fortepianu skrzydłowego firmy Fryderyka Buchholtza z Warszawy z ok. 1825–1826 roku.

Graf

Wiedeń ok. 1819/2007 (fortepian z kolekcji NIFC) Kopia instrumentu wiedeńskiego Conrada Grafa z ok. 1819 roku wykonana w pracowni Paula McNulty’ego w 2007 roku na zamówienie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
Konkurs Chopinowski 2018Instrumenty
Section05