Section2
VII Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1999 roku
Wszystkie Ojciec Święty przyjeżdża na miejsce modlitwy, w głębi po lewej Pomnik Poległych i Pomordowanych na Wschodzie. Warszawa, 11.06.1999 Foto: PAP/Maciej Brzozowski