Section2
VII Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1999 roku
Wszystkie Papież Jan Paweł II poświęcił Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. Przejazd Ojca Świętego wokół Sanktuarium. Licheń, 7.06.1999 Foto: PAP/Tomasz Gzell