Section50
Section00

Zadziw się światem i uśmiechnij do dostawcy Uber Eats

Pracuję w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie właśnie trwa rekrutacja na studia. Zachęcamy tegorocznych maturzystów, by wybrali nasz kierunek, bo, jak powiedziała profesor Anna Zadrożyńska, etnologia, etnografia, antropologia kultury – to są naprawdę wspaniałe studia. Oczywiście dla tych, którzy rozglądają się po świecie, którzy dostrzegają innych ludzi i chcą zrozumieć ich działania, twórczość i oryginalność. Nasze hasło reklamowe brzmi zaś: Etnologia. Zadziw się światem!

Radiowe Centrum Kultury Ludowej Piszemy
Section51
Section52