Historia

Pamięci Zygmunta Szadkowskiego

Ostatnia aktualizacja: 14.06.2012 00:00
Senat przez aklamację podjął uchwałę z okazji obchodów 100-lecia urodzin ppłk. hm. Zygmunta Szadkowskiego. W Senacie otwarto też wystawę poświęconą pamięci Szadkowskiego.
Otwarcie wystawy
Otwarcie wystawyFoto: senat.gov.pl

"Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie złożyć hołd ostatniemu przewodniczącemu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie ppłk. hm. Zygmuntowi Szadkowskiemu, któremu służba niepodległej Polsce wypełniła całe życie" - głosi uchwała.

WIĘCEJ NA TEMAT ZYGMUNTA SZADKOWSKIEGO W RADIACH WOLNOŚCI

Senatorowie podkreślili w niej, że ich obowiązkiem jest przywrócenie pamięci o "wybitnym Polaku, będącym wzorem cnót patriotycznych i obywatelskich, tak bardzo potrzebnych w dziele odbudowy wielkości naszej ojczyzny oraz umacniania jej godnego miejsca w świecie".

"Przywołujemy postać i dokonania ppłk. hm. Zygmunta Szadkowskiego, mając nadzieję, że stanie się on dla młodego pokolenia Polaków moralnym autorytetem i wzorcem do naśladowania w codziennej odpowiedzialności za ojczyznę" - zaznaczono w uchwale.

Zygmunt Szadkowski urodził się 5 stycznia 1912 roku w Warszawie, ale niedługo później jego rodzina przeprowadziła się na Kresy Wschodnie. Zmarł w 1995 roku w Londynie.

W uchwale Senatu przypomniano, że był harcerzem, żołnierzem Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, działaczem społecznym, jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii. Był komendantem Związku Harcerstwa Polskiego na Wschodzie (1944-1947), przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego (1960-1967). W latach 1974-1978 był ministrem spraw społecznych, a w latach 1976-1978 ministrem skarbu w rządach Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.

W latach 1978-1991 Szadkowski pełnił funkcję ostatniego przewodniczącego Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, w latach był 1966-1994 prezesem Federacji Światowej Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.

Po tym jak izba podjęła uchwałę marszałek Senatu Bogdan Borusewicz zarządził przerwę w obradach do godz. 16, a następnie, w obecności m.in. rodziny ppłk. Szadkowskiego oraz żony ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, otworzył w kuluarach Senatu wystawę poświęconą pamięci Szadkowskiego.