Historia

Rajmund Rembieliński - kawaler Różanego Krzyża

Ostatnia aktualizacja: 12.02.2017 06:03
"Służąc samemu tylko krajowi przez lat 24 poczciwie i wiernie, bez chęci ubliżenia komukolwiek, wyznać to muszę, że w dysponowaniu moją osobą nie jestem w stanie nawet na moment podlegać żadnemu wpływowi anarchii, stronnictwa lub interesu prywatnego".
Audio
  • Rajmund Rembieliński - audycja Alicji Juśkiewicz i Krzysztofa Turowskiego z cyklu "Ludzie, epoki, obyczaje". (PR, 4.06.1978)
Rajmund Rembieliński, fot. Wikimedia Commonsdomena publiczna
Rajmund Rembieliński, fot. Wikimedia Commons/domena publiczna

12 lutego 1841 zmarł Rajmund Rembieliński, działacz polityczny i gospodarczy, 1798 założyciel Towarzystwa Republikanów Polskich, pomysłodawca utworzenia okręgu przemysłu włókienniczego w okolicach Łodzi.

W trudnych czasach zaborów, w czasach gdy wielu wolało walczyć szablą, on okazał się niezwykle sprawnym organizatorem. Prekursorem pracy u podstaw i pracy organicznej.

W ciągu 66 lat pracowitego życia znaczył wiele dla XIX-wiecznej społeczności Polaków zamieszkujących trzy zabory. Jego szeroka działalność koncentrowała się na trzech dziedzinach – zagadnieniach gospodarczych, administracyjnych i szeroko pojętej polityce. Był członkiem Towarzystwa Republikanów Polskich, prezesem Komisji Województwa Mazowieckiego, marszałkiem Sejmu Królestwa Polskiego.

W zrujnowanym Królestwie Kongresowym na gwałt potrzebne były ogromne środki pieniężne - na utrzymanie wojska, nowej administracji i instytucji. Rządzący odeszli od idei fizjokratyzmu i skierowali się na tory drugiej myśli filozoficzno-ekonomicznej – merkantylizmu.

Rajmunda Rembielińskiego uważa się za jednego z twórców podwalin przemysłu, w rozmiarach dotąd niespotykanych. Był wojewodą z prawdziwego zdarzenia.

Posłuchaj audycji z cyklu "Ludzie, epoki, obyczaje".