Historia

"Solidarność" przed sądem PRL

Ostatnia aktualizacja: 24.09.2012 07:00
23 września 1980 roku, wydając zgodę na rejestrację "Solidarności", sąd podkreślił, że takie było oczekiwanie społeczne.
Audio
  • Sąd Wojewódzki w Gdańsku rejestruje wniosek o powstaniu NSZZ "Solidarność"
Solidarność przed sądem PRL

Sąd Wojewódzki w Gdańsku wydał postanowienie o rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność”. W uzasadnieniu postanowienia sąd informował, że były podstawy prawne, żeby odrzucić wniosek o rejestrację "Solidarności”, ale taka odmowa nie spełniałaby społecznych oczekiwań. Dlatego sąd postanowił zarejestrować ten związek, dokonując "odpowiedniej korekty statutu”, tak żeby nie był on sprzeczny z konstytucją PRL. 

Sąd podkreślał, jaką rolę związkom zawodowym narzuca konstytucja PRL, m.in. że związki zawodowe "współuczestniczą w kształtowaniu i realizacji zadań w dziedzinie społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, poprawy warunków pracy i załóg pracowniczych oraz oddziaływania na stan świadomości społecznej i socjalistycznych stosunków międzyludzkich”.
Sąd przyznał, że rejestracja "Solidarności” była możliwa dzięki porozumieniom z 31 sierpnia 1980 roku zawartymi w Gdańsku między stroną rządową a przedstawicielami międzyzakładowego komitetu strajkowego. Przedstawiciele strajkujących zobowiązali się m.in., że nowy związek będzie przestrzegał zasad określonych w konstytucji PRL, że nie zamierza pełnić roli partii politycznej oraz  uznaje, że PZPR sprawuje kierowniczą rolę w państwie.
Posłuchaj uzasadnienia sądu w sprawie z rejestracji "Solidarności”.
Więcej o tym jak powstała "Solidarności” słuchaj i czytaj w naszym serwisie specjalnym Sierpień'80.