Section1
Cichociemny z aparatem
Wszystkie Śródmieście Północne. Grupa mężczyzn niosąca trumnę na ul. Chłodnej. W tle widoczna kamienica przy Chłodnej 16, po lewej fragment kamienicy przy Chłodnej 18, 3 sierpnia 1944. Foto: Stefan Bałuk/Muzeum Powstania Warszawskiego