Section1
Cichociemny z aparatem
Wszystkie Śródmieście Północne. Posterunek przy wejściu na teren kompleksu niemieckiego szpitala w gmachu Sądu Grodzkiego. Widoczne kozły hiszpańskie i bunkier zabezpieczające budynek od strony ul. Ogrodowej (Ogrodowa 12/14). Ujęcie w kierunku zachodnim, lipiec 1944. Foto: Stefan Bałuk/Muzeum Powstania Warszawskiego