Section1
Cichociemny z aparatem
Wszystkie Śródmieście Północne. Patrol powstańczy pod budynkiem koszar policji przy ul. Ciepłej 13, początek sierpnia 1944. Foto: Stefan Bałuk/Muzeum Powstania Warszawskiego