Section1
Cichociemny z aparatem
Wszystkie Śródmieście Północne. Por. Stanisław Jankowski "Agaton" pije kompot z chochelki w rejonie pl. Kazimierza Wielkiego, 3 sierpnia 1944. Foto: Stefan Bałuk/Muzeum Powstania Warszawskiego