Section1
Cichociemny z aparatem
Wszystkie Śródmieście Północne. Posterunek przy wejściu do Wojskowego Urzędu Kwaterunkowego (Quartieramt) Al. Jerozolimskie 20. Widoczne kozły hiszpańskie oddzielające budynek od reszty chodnika. Widok w kierunku zachodnim, lipiec 1944. Foto: Stefan Bałuk/Muzeum Powstania Warszawskiego