Section1
Cichociemny z aparatem
Wszystkie Ludność cywilna czytająca niemieckie obwieszczenie, o nakazie stawienia się do robót fortyfikacyjnych 100 tys. mężczyzn, po 27 lipca 1944. Foto: Stefan Bałuk/Muzeum Powstania Warszawskiego