Redakcja Polska

Rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida

28.11.2020 14:00
W uznaniu zasług Cypriana Kamila Norwida dla polskiej sztuki i polskiej kultury, w 200-lecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida.
Cyprian Kamil Norwid
Cyprian Kamil Norwiddomena publiczna

Za uchwałą głosowało 450 posłów, a 1 wstrzymał się od głosu. "W roku 2021 upłynie 200 lat od urodzenia Cypriana Kamila Norwida. Przyszedł on na świat 24 września 1821 r. na Mazowszu, w Laskowie-Głuchach koło Radzymina. Był poetą, dramatopisarzem, prozaikiem, artystą sztuk pięknych i myślicielem. Zmarł 23 maja 1883 r. w Domu św. Kazimierza w Ivry pod Paryżem, opuszczony i zapomniany. Większą część życia spędził na emigracji, podróżując po Niemczech, Włoszech, Belgii, Anglii i Stanach Zjednoczonych, by ostatecznie osiąść w stolicy Francji - przypomniano w uchwale.

Jak głosi uchwała, "w swojej twórczości Cyprian Kamil Norwid odwoływał się do narodowej i europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem oraz krytykiem różnych przejawów życia społecznego i politycznego. Patriotyzm podnosił do rangi najwyższej wartości. Podobnie ujmował jako świadomy oraz głęboko wierzący katolik kwestie etyczne, filozoficzne oraz teologiczne".

"Stale interesował go człowiek, na nim skupiał swą poetycką i artystyczną uwagę. Św. Jan Paweł II pisał: »Cyprian Norwid pozostawił dzieło, z którego emanuje światło pozwalające wejść głębiej w prawdę naszego bycia człowiekiem, chrześcijaninem, Europejczykiem i Polakiem«. Na zawsze weszły do zbiorowej świadomości Norwidowe frazy, takie jak: «Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek«" - czytamy w uchwale.

"Jego nowatorska twórczość oraz bezkompromisowe sądy artystyczne, polityczne i moralne stopniowo odsuwały od niego czytelników. Tylko część jego dzieł została opublikowana za jego życia. Część z nich zaginęła, ale wiele zostało odszukanych po śmierci twórcy i wtedy, już w XX w., został odkryty na nowo - podkreślono.

Powrót "poety tułacza"

Jak przypomniano, "Cyprian Kamil Norwid przeżył swą młodość w kraju, a lata dojrzałe na emigracji. W 1855 r. uznany przez zaborcze władze rosyjskie za politycznego »wygnańca« - do Polski już nie mógł powrócić. W 2001 r. na Wawelu, w Krypcie Wieszczów Narodowych, umieszczona została urna z ziemią z grobu Norwida. Poeta »tułacz« symbolicznie powrócił do Ojczyzny".

W uchwale podkreślono, że "najwybitniejsi polscy poeci podążali szlakiem Norwida. Jego twórczy wkład w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący".


IAR/PAP/dad