Redakcja Polska

Polonistyka w Czechach ma prawie 100-letnią tradycję

31.03.2021 10:00
Zainteresowanie językiem polskim i jego nauką za naszą południową granicą odnotowano już w połowie XIX wieku, wtedy też pojawiły się w Czechach pierwsze podręczniki do nauki polskiego. O czeskiej polonistyce, jej historii i perspektywach, rozmawialiśmy z wykładowcami i studentami oraz przedstawicielami Instytutu Polskiego w Pradze.
Audio
  • O czeskiej polonistyce, jej historii i perspektywach, z wykładowcami i studentami oraz przedstawicielami Instytutu Polskiego w Pradze, rozmowy przeprowadził Wojciech Stobba. Do wysłuchania audycji zaprasza Maria Wieczorkiewicz [posłuchaj]
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneflickr.com

Jednak za najważniejszą datę w historii czeskiej polonistyki przyjmuje się rok 1923, w którym na Uniwersytecie Karola w Pradze założono Katedrę Języka Polskiego i Literatury.

Dziś, poza praskim uniwersytetem język polski wykładany jest w ośrodkach akademickich, w ramach studiów polonistycznych na: Uniwersytecie Masaryka w Brnie, Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytecie w Ostrawie lub jako przedmiot fakultatywny na Uniwersytecie w Pardubicach. Największe ośrodki (Ostrawa, Brno, Ołomuniec) przyciągają po kilkunastu studentów rocznie.

Motywacje młodzieży wybierającej kierunki polonistyczne są różne. Często przesądza o nich polskie pochodzenie, zwłaszcza na terenie Zaolzia i Moraw, zamieszkiwanych przez liczną polską mniejszość. Tam zainteresowanie polszczyzną, naszą kulturą i historią widać już w szkołach i punktach nauczania języka polskiego.

Specyfiką czeskich polonistyk jest ścisła współpraca z innymi katedrami filologicznymi, między innymi z: romistyką, słowacystyką, hungarystyką, czy bohemistyką. Takie podejście umożliwia studentom, obok specjalizacji polonistycznej, naukę dodatkowego języka oraz  zdobycie szerszej wiedzy o krajach Europy Środkowej, z którymi Polska utrzymuje ścisłe relacje.

Absolwenci tych studiów lepiej sobie radzą przy poszukiwaniu pracy. Chociaż, generalnie czescy poloniści nie mają problemów z jej znalezieniem, a polskie szkoły, zwłaszcza na Zaolziu, wręcz odczuwają brak wykształconych polonistów ze specjalnością pedagogiczną. Potrzebą chwili wydaje się być zatem rozwój takich kierunków studiów.

Szczególnego znaczenia w tej sytuacji nabiera promocja języka polskiego w Czechach, naszej kultury i historii, skierowana nie tylko do żyjących tam Polaków, ale także do Czechów. To jedno z priorytetowych zadań polskiej dyplomacji  z powodzeniem realizuje Instytut Polski w Pradze. W bogatej ofercie placówki w tej dziedzinie wyróżnia się konkurs  na prace licencjackie i magisterskie imienia profesora Mariana Szyjkowskiego (1883 – 1952), prekursora polonistyki w Pradze. Konkurs przeznaczony jest dla studentów wszystkich kierunków, którzy zajmują się Polską.    

O czeskiej polonistyce, jej historii i perspektywach, z wykładowcami i studentami oraz przedstawicielami Instytutu Polskiego w Pradze, rozmawiał  Wojciech Stobba.

Audycję zrealizowała Magdalena Górecka-Balcer, a do jej wysłuchania zaprasza Maria Wieczorkiewicz.