Polskie Radio
Section05
Praga

Jak powstał Układ Warszawski

66 lat temu, 14 maja 1965 roku w Warszawie przywódcy Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Polski, Rumunii, Węgier i ZSRS podpisali sojusz polityczno-wojskowy, określany jako Układ Warszawski. Państwa wchodzące w jego skład były całkowicie podporządkowane Związkowi Sowieckiemu, zarówno pod względem politycznym, jak i militarnym.
Zobacz więcej na temat:  Czechosłowacja HISTORIA POLSKA Praga Rumunia Układ Warszawski Węgry Związek Radziecki komunizm Wojsko Polskie zimna wojna

Dr Lukáš Vomlela: możemy być świadkami eskalacji w relacjach czesko-rosyjskich

- Relacje czesko-rosyjskie, pod pewnymi względami, były napięte już od dłuższego czasu. Jednak punktem zwrotnym był raport o eksplozji w składzie amunicji. Był to wielki szok dla czeskiego społeczeństwa. (...) Oburzenie jest bardzo duże, opinia publiczna jest po stronie reakcji czeskiego rządu - powiedział dr Lukáš Vomlela, Instytut Administracji Publicznej i Polityki Regionalnej, Uniwersytet Śląski, Wydział w Opawie.
Zobacz więcej na temat:  Polskie Radio 24 ŚWIAT Europa Czechy Rosja dyplomacja Praga Moskwa

Polonistyka w Czechach ma prawie 100-letnią tradycję

Zainteresowanie językiem polskim i jego nauką za naszą południową granicą odnotowano już w połowie XIX wieku, wtedy też pojawiły się w Czechach pierwsze podręczniki do nauki polskiego. O czeskiej polonistyce, jej historii i perspektywach, rozmawialiśmy z wykładowcami i studentami oraz przedstawicielami Instytutu Polskiego w Pradze.
Zobacz więcej na temat:  Czechy Ministerstwo Spraw Zagranicznych dyplomacja język polski Praga Instytut Polski