Redakcja Polska

Kultura języka i formy grzecznościowe we współczesnej polszczyźnie

02.11.2020 11:00
Na kulturę mówienia składa się wiele czynników, a sposób prowadzenia rozmowy zależy przede wszystkim od okoliczności i od relacji, jakie łączą nas z rozmówcą.
Audio
  • "Język polski bez granic". Formy grzecznościowe w języku polskim. Audycja z udziałem dr Agaty Hąci z UW [posłuchaj]
Sposób prowadzenia rozmowy zależy od relacji, jakie nas łączą z rozmówcą
Sposób prowadzenia rozmowy zależy od relacji, jakie nas łączą z rozmówcąFoto: pixabay.com

Formy grzecznościowe we współczesnej polszczyźnie zmieniają się, ale wciąż mają zasadniczy wpływ na odbiór języka. Tak zwana etykieta językowa obowiązuje i w codziennych relacjach, i podczas korespondencji mailowej czy w kontaktach za pośrednictwem współczesnych mediów.

To, w jaki sposób rozmawiamy, jakiego słownictwa używamy zależnie od okoliczności, jest często gwarancją sukcesu naszej rozmowy i uzyskanego porozumienia.

Które formy językowe, dawniej uważane za powszechnie obowiązujące, są dziś odbierane jako anachroniczne? Czy grzeczność językowa zanika, czy wręcz przeciwnie, ma coraz większe znaczenie, bo jest sygnałem świadczącym o naszej osobistej kulturze? Jak zmienia się współczesna polszczyzna jeśli chodzi o rozmowy przedstawicieli różnych pokoleń? I wreszcie – jak kulturalnie rozmawiać, by zapewnić komfort i naszemu rozmówcy, i sobie? Na te pytania odpowiada dr Agata Hącia, językoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego, autorka książek dotyczących polszczyzny.

Cykl "Język polski bez granic" powstaje we współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie.

Audycja finansowana jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Audycję zrealizowała Magdalena Górecka-Balcer.

Teksty czytał Maciej Gudowski.

Do wysłuchania programu zaprasza Ewa Plisiecka.