Redakcja Polska

Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" troszczy się o polskie dziedzictwo na Kresach

13.11.2020 14:29
Celem projektu „Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie” jest opisanie i promocja historycznego dziedzictwa polskiego na dawnych kresach Polski. Chcemy uświadomić Polakom poza granicami, że warto dbać o kulturową spuściznę. Chcemy także pokazać ludzi i instytucje, które przyczyniają się do zachowania kulturowego dziedzictwa na Wschodzie. Do takich instytucji należy niewątpliwie Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie". Przedmiotem jej szczególnego zainteresowania są cmentarze i żołnierskie mogiły na dawnych Kresach.
Audio
  • "Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie". Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" ratuje kresowe cmentarze i żołnierskie mogiły. Rozmowa z prezesem Mikołajem Falkowskim [posłuchaj]
Cmentarz w Zborowie, na Ukrainie
Cmentarz w Zborowie, na UkrainieFoto: Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie"

"Cmentarze to niezwykle ważny element dziedzictwa kulturowego, otaczany opieką ze strony państwa. Szczególnej ochrony wymagają zwłaszcza nekropolie znajdujące się poza granicami Polski. Prace konserwatorskie i porządkowe prowadzone przez nas na zabytkowych polskich cmentarzach oraz przy polskich grobach cywilnych i wojskowych są finansowane w dużej mierze ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP" - mówi Mikołaj Falkowski, prezes Zarządu Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą”, Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w latach 2018-2020 przywróciła godny wygląd cmentarzom wojennym w Brześciu nad Bugiem, Kobryniu, Zadorożu, Głębokim, Dokszycach, Podświlu, Duniłowiczach, Jaźnie, Nowym Świeżeniu i Użance.

Przeprowadzono też remonty cmentarzy w Wołkołacie, Kurzeńcu, Krzywiczach i Królewszczyźnie.

Trwają również finansowane przez MKiDN prace, których zadaniem jest odbudowa zlikwidowanego w czasach sowieckich cmentarza wojennego z 1920 roku na wileńskim Zakrecie. Odnowiono też kwatery wojenne w Mejszagole, Niemenczynie i Nowej Wilejce. Działania te Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" prowadziła przy zaangażowaniu zamieszkujących na Wileńszczyźnie Polaków. Podobnie jak remont generalny cmentarzy w Ławkiesach i Krasławiu, na Łotwie, na których spoczywają żołnierze polegli w walkach z bolszewikami w latach 1919-1920 w ramach walk w tzw. kampanii łatgalskiej.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” prowadzi także prace konserwatorskie na cmentarzach w Raszkowie i Kiszyniowie w Mołdawii.

Należy też dodać, że dzięki działaniom Fundacji w prace porządkowe i konserwatorskie, prowadzone na polskich nekropoliach na Wschodzie, udało się włączyć wielu Polaków. Najczęściej są to wolontariusze, studenci, harcerze, młodzież, doskonale rozumiejący potrzebę ochrony naszego dziedzictwa za granicą. Podejmowane przez nich inicjatywy inspirują również lokalne społeczności na Wschodzie do dbania o ślady przeszłości, które dziś są już wspólne dla wielu narodów.​ To także wielka zasługa Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, której bardzo zależy na aktywizacji środowisk polskich na dawnych Kresach.

"Polska należy do tych państw europejskich, których istotna część dziedzictwa kulturowego znajduje się poza ich obecnymi granicami. Wiele ważnych dla polskiej historii i kultury zabytków architektury, cmentarzy i dzieł sztuki pozostało na Ukrainie, Białorusi, Litwie czy Łotwie. Fundacja włącza się w ochronę tych miejsc, to nasza powinność i obowiązek - mówi Mikołaj Falkowski, prezes Zarządu Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie", gość audycji z cyklu "Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie".

Audycja finansowana jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Audycję zrealizowała Magdalena Górecka-Balcer

Do wysłuchania programu zapraszają Halina Ostas i Maria Wieczorkiewicz.