Redakcja Polska

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie. Jeden z najważniejszych i najstarszych ośrodków kultury polskiej

04.11.2020 15:00
O wyjątkowości lwowskiego Ossolineum decydowały przede wszystkim bogate zbiory biblioteczne, obejmujące ważne dla kultury polskiej starodruki, m.in. "De revolutionibus..." Mikołaja Kopernika i rękopisy, w tym rękopis poematu "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza.
Audio
  • Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie gromadził nie tylko księgozbiory, ale też dzieła sztuki, rękopisy, monety, czasopisma i tysiące obrazów polskich malarzy [posłuchaj]
Gmach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie
Gmach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowiepolona.pl/domena publiczna

Zakład Narodowy im. Ossolińskich został ufundowany dla Narodu Polskiego w 1817 roku przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego i otwarty w 1827 roku we Lwowie. Do 1939 roku łączył w sobie bibliotekę, wydawnictwo i Muzeum Książąt Lubomirskich.

Od założenia aż do 1945 roku Zakład Narodowy im. Ossolińskich mieścił się w dawnym klasztorze i kościele  Sióstr Karmelitanek Trzewiczkowych przy ul. Ossolińskich 2 we Lwowie.

Po pierwszym rozbiorze Polski i kasacie wielu klasztorów przez cesarza austriackiego Józefa II budynek klasztoru i kościoła był w stanie ruiny. Jego restauracja była dziełem m.in. Józefa Bema i Jerzego Głogowskiego – budowniczego, malarza i grafika, który do Lwowa przybył z Krakowa. Do Zakładu jako odrębną całość przyłączono w 1823 roku Muzeum ks. Lubomirskich, założone przez księcia Henryka Lubomirskiego.

Ossolineum w czasie istnienia ówczesnej Galicji pod zaborem austriackim skupiało polski ruch umysłowy i było jednym z najważniejszych ośrodków pracy nad budową kultury polskiej w czasie zaborów i narzuconej germanizacji. Przeszło w tym czasie okres prześladowań w postaci rewizji policyjnych oraz aresztowań zatrudnionych tam pracowników.

W myśl intencji założyciela Ossolineum stało się ono jednym z najważniejszych ośrodków badań nad dziejami i literaturą polską, tym bardziej, że rozporządza jednym z największych księgozbiorów w Polsce, a także ogromnym zbiorem rękopisów i autografów, w tym rękopisów średniowiecznych i najstarszych druków.

Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Lwowie opowiadają w naszej audycji Wojciech Konończuk i Piotr Kosiewski, autorzy raportu "Zagrożone dziedzictwo. Polskie dobra kultury na Ukrainie i Białorusi" przygotowanego w Ośrodku Studiów Wschodnich.

Cykl "Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie" powstaje we współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie.

Audycja finansowana jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Audycję zrealizowała Magdalena Górecka-Balcer.

Do wysłuchania programu zaprasza Katarzyna Semaan