Redakcja Polska

Wybitni zagraniczni poloniści znakomicie promują język polski i polską kulturę w świecie

01.03.2021 09:00
Warto słuchać zagranicznych polonistów, uważa wybitny językoznawca, wychowawca i mentor kilku pokoleń polonistów, profesor Władysław Miodunka. - Mają wiele ciekawego do powiedzenia o swojej drodze do poznawania języka polskiego, odkrywania naszej literatury i zgłębiania historii - uważa naukowiec z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Audio
  • Cykl "Z językiem polskim w świat". Znakomici zagraniczni poloniści promują język polski i polską kulturę. W audycji wzięli udział: prof. Władysława Miodunka, prof. Tokimasa Sekighuchi i prof. Thuat Nguyen Chi [posłuchaj]
Zdjęcie ilustracyjne.
Zdjęcie ilustracyjne.Shutterstock

Zawdzięczamy im bardzo dużo w dziedzinie promocji polskiej kultury. Przyczyniają się do lansowania znajomości polszczyzny w świecie, dzięki nim tworzone są polskie lektoraty i wydziały polonistyczne.

Piszą o Polsce oraz tłumaczą, często niełatwe także dla polskiego czytelnika, nasze dzieła literackie. Nie ustają w podejmowaniu coraz to nowych wyzwań związanych z promocją polskiej kultury w świecie.

Nie sposób wymienić wszystkich zagranicznych polonistów, ale wśród tych niezwykłych ambasadorów języka i kultury polskiej, profesor Władysław Miodunka szczególnie wyróżnia profesor Yi Lijun, wybitną tłumaczkę polskiej literatury w Chinach, która przełożyła najdonioślejsze polskie dzieła literackie XIX i XX wieku. Jest także wychowawczynią kilku pokoleń znakomicie wykształconych chińskich polonistów.

Natomiast najnowszą polską literaturę, m.in. utwory  Wisławy Szymborskiej i Olgi Tokarczuk na język koreański przełożyła profesor Estera Choi, z Wydziału Studiów Polskich Uniwersytetu Studiów Zagranicznych Hankuk w Seulu, w Korei Południowej. Jest także lektorką języka polskiego oraz  autorką wielu prac z zakresu polonistyki.

Wśród europejskich uczonych wielki dorobek ma profesor Luigi Marinelli z Włoch. Polonista, slawista, krytyk i tłumacz, doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest jednym z najbardziej liczących się odkrywców zapomnianych tekstów epoki baroku. Profesor jest także znakomitym znawcą polskiej  kultury współczesnej.

Różne są motywacje związane z  wyborem polonistycznej drogi, nie zawsze świadome i celowe, niekiedy wręcz  wybór jest przypadkowy, czy też nieoczekiwany. Można powiedzieć, że tak  właśnie było w przypadku profesora Tokimasa Sekighuchi, który wiosną 1974 roku przygotowywał się do wyjazdu do Francji, gdzie miał odbyć staż  na Uniwersytecie w Aix-en-Provence, a trafił do Krakowa.

Odpowiedzialnością za ten, jak sam uczony określa „niebezpieczny zwrot i podjęcie nieracjonalnej decyzji ”, obarcza teksty Brunona Schulza, które poznał w Japonii i to one rozbudziły zainteresowanie kulturą i językiem polskim. Profesor Tokimasa Sekighuchi wykładał na polonistyce w Tokyo University of Foreign Studies, gdzie w 2001 roku został Profesorem Kultury Polskiej. Prowadził również zajęcia w Tokyo Institute of Technology i Uniwersytecie w Kumamoto, oraz na Uniwersytecie Warszawskim.

Równolegle zajmował się pracą tłumaczeniową. Przełożył  na język japoński wiele ważnych dla polskiej literatury utworów, m.in. Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Jarosława Iwaszkiewicza, Zbigniewa Herberta i Czesława Miłosza. Profesor Tokimasa Sekighuchi wręcz za swoją misję uważa tłumaczenie na japoński polskiej klasyki. Obecnie pracuje m.in.  nad utworami Mikołaja Reja i  Elizy Orzeszkowej. Za swoją działalność na rzecz promowania polskiej kultury profesor Tokimasa Sekighuchi został nagrodzony wieloma polskimi odznaczeniami.

Profesor Thuat Nguyen Chi, polonista i tłumacz z Wietnamu również prawie 50 lat temu przyjechał  do Krakowa, gdzie uczęszczał na kurs języka polskiego. Kolejne lata nauki   spędził już w Łodzi  i tam  na Uniwersytecie Łódzkim ukończył studia polonistyczne, po których wrócił do Wietnamu, gdzie pracował jako lektor języka polskiego i tłumacz. W1990 roku profesor Thuat Nguyen Chi obronił  pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim, a od 2005 roku wykładał  literaturę wietnamską i uczył  języka wietnamskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Profesor Thuat Nguyen Chi jest wielkim miłośnikiem literatury polskiej, która - jak mówi - jest i będzie częścią jego życia, a tłumaczenie polskich dzieł literackich na wietnamski uważa za swoje przeznaczenie. Za  przekłady na język wietnamski „Cesarza” Ryszarda Kapuścińskiego i „Lalki” Bolesława Prusa profesor Thuat Nguyen Chi otrzymał prestiżowe nagrody.

W swoim dorobku przekładowym ma też m.in. „Przygody Koziołka Matołka” Kornela Makuszyńskiego, ta napisana  wierszem opowieść cieszy się dużą popularnością wśród wietnamskich dzieci. Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk przyznała profesorowi Thuat Nguyen Chi tytuł Ambasadora Polszczyzny poza Granicami Kraju.

O polonistycznych fascynacjach, Katarzynie Semaan, opowiedzieli profesor Tokimasa Sekighuchi i profesor Thuat Nguyen Chi.

Audycję z cyklu: „Z językiem polskim w świat" zrealizowała Magdalena Górecka-Balcer. Do jej wysłuchania zaprasza Maria Wieczorkiewicz.

Audycja powstała przy wsparciu finansowym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.