Redakcja Polska

Język polski i polska kultura z sukcesem promowane przez NAWA w świecie

25.03.2021 13:15
Promocja języka i kultury polskiej za granicą jest jednym ze statutowych zadań Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W audycjach z cyklu: „Z językiem polskim w świat” omówiliśmy ten aspekt działalności NAWA, prezentując jej najnowsze inicjatywy, ale także przypomnieliśmy ogromny dorobek w tej dziedzinie wielu uczelni i wykładowców, zwłaszcza zagranicznych polonistów, którzy przyczynili się do zbudowania prestiżu języka polskiego w świecie.   
Audio
  • Podsumowania cyklu: „Z językiem polskim w świat” dokonali goście Polskiego Radia dla Zagranicy: dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Kamila Dembińska, dyrektor Biura Programów Języka Polskiego i profesor Tomasz Pietrzykowski, przewodniczący Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej [posłuchaj]
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneShutterstock/ Antonio Guillem

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, powołana w roku 2017 korzysta z tego dorobku, jak również tworzy nowe, atrakcyjne oferty promocji polszczyzny w świecie.

Przedstawiając dokonania Agencji w tej dziedzinie, omówiliśmy programy NAWA związane z promocją naszego języka i kultury w świecie, takie jak: Polonista, Lektorzy, czy Letnie Kursy Języka Polskiego.

Przybliżyliśmy działalność szkół językowych w kraju i placówek za granicą, mających wieloletnie doświadczenie w uczeniu języka polskiego cudzoziemców.

Gośćmi audycji: „Z językiem polskim w świat” byli znakomici językoznawcy i glottodydaktycy polonistyczni, lektorzy języka polskiego, studenci polonistyk oraz tłumacze z wielu krajów świata - także dalekich od Polski, jak: Chiny, Japonia, Korea i Wietnam. W tych krajach właśnie dzięki zagranicznym polonistom, także wybitnym tłumaczom literatury polskiej, ukazały się niedawno m.in. przekłady prozy Olgi Tokarczuk, ale także „Lalki” Bolesława Prusa, a jeszcze wcześniej prozy Brunona Schultza i Witolda Gombrowicza, czy ”Przygód Koziołka Matołka” Kornela Makuszyńskiego.

Zasługą zagranicznych polonistów, tych niezwykłych ambasadorów polszczyzny, jest także to, że w wielu uczelniach w świecie funkcjonują lektoraty języka polskiego, wydziały polonistyczne lub studia polonoznawcze, na których studenci mogą zdobywać wiedzę o polskiej historii i kulturze, a także uczyć się języka polskiego. 

- Nie jesteśmy więc sami w promowaniu naszego języka i kultury w świecie - mówili przedstawiciele NAWA, podsumowując cykl audycji "Z językiem polskim w świat".

Poza naszymi granicami mamy znakomitych sojuszników, wiernych entuzjastów i znawców polskiej kultury i historii. Dlatego  priorytetem NAWA, w promocji polszczyzny jest podtrzymanie i umocnienie polonistycznych tradycji tam, gdzie nasza kultura jest znana i ceniona. Z tym też powinno się łączyć, otoczenie mecenatem, zagranicznych polonistów i popularyzowanie ich dorobku również w Polsce.

Z drugiej strony, z racji zmieniających się warunków życia NAWA stoi przed nowymi wyzwaniami, pandemia bowiem  wymusza inne formy kontaktów społecznych. Z tego powodu między innymi, Agencja przygotowuje ważną zmianę w egzaminie  certyfikatowym ze znajomości języka polskiego. Ma on być  przeprowadzany w formule on-line. Najważniejsze jednak zadanie dla Agencji na przyszłość, to poszukiwanie i odkrywanie nowych miejsc w świecie, gdzie moglibyśmy znaleźć przyjaciół zainteresowanych naszym językiem i kulturą.

Przedstawiciele Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, którzy podsumowywali cykl audycji: „Z językiem polskim w świat”, zwrócili  uwagę na rolę mediów w promocji języka i kultury. Idea stworzenia cyklu audycji popularyzujących działalność NAWA w tym aspekcie, wyszła od samej Agencji i dzięki merytorycznemu zaangażowaniu jej pracowników została z powodzeniem zrealizowana. Audycje dotarły do wielu polonistycznych środowisk w świecie, dla których mogą być zarówno źródłem informacji jak i inspiracji.

Podsumowania cyklu: „Z językiem polskim w świat” dokonali goście Polskiego Radia dla Zagranicy: dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Kamila Dembińska, dyrektor Biura Programów Języka Polskiego i profesor Tomasz Pietrzykowski, przewodniczący Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Audycję zrealizowała Magdalena Górecka-Balcer, a do jej wysłuchania zaprasza Maria Wieczorkiewicz.

Audycja powstała przy wsparciu finansowym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.