Radio Parlament
Section01

W Sejmie o reformie instytucji kultury.

migracja
migrator migrator 04.02.2011

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski przedstawił rządowy projektu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Pierwsze  czytanie projektu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Projekt ustawy przedstawił Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Powiedział, że propozycje ministerstwa realizują postulaty zawarte w Pakcie dla kultury, takie jak powszechny i równy dostęp do kultury, podniesienie poziomu finansowania do co najmniej 1 proc. wszystkich wydatków budżetowych, zagwarantowanie równych praw podmiotom publicznym, społecznym i prywatnym, które prowadzą działalność kulturalną oraz możliwość powierzania instytucji kultury osobom fizycznym w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

Projekt ustawy dzieli instytucje kultury na instytucje artystyczne i inne instytucje takie jak muzea, biblioteki czy domy kultury. Wprowadza też jednolite dla wszystkich instytucji pojęcie sezonu artystycznego. Nie będzie to rok kalendarzowy lecz okres od 1 września do 31 sierpnia. Ma to uporządkować zasady zatrudniania artystów, ułatwić tworzenie planów i uporządkować normy rządzące rynkiem transferów artystycznych. Projekt ustawy wprowadza nowy model umów o pracę i zakaz pracy na rzecz innych pomiotów bez zgody pracodawcy. Artyści mają być zatrudniani na czas określony, od jednego do pięciu sezonów. Dopiero po 15 latach pracy artysta będzie  miał prawo do zawarcia umowy na czas nieokreślony. Minister zapewnił, że przepisy dotyczące zatrudniania będą dotyczyły jedynie nowych umów zawieranych po wejściu w życie ustawy. Prawa nabyte zostaną zachowane.  Ustawa zakłada też możliwość łączenia różnych instytucji kultury, również muzeów i bibliotek. Nie ma możliwości łączenia szkolnych bibliotek z czymkolwiek innym - zapewnił.  Powiedział, że jest otwarty na wszelkie konsultacje i opinie dotyczące ustawy.

Podczas debaty Elżbieta Kruk z PiS zarzuciła ministrowi brak konsultacji społecznych przy tworzeniu ustawy i zgłosiła wniosek o wysłuchanie publiczne. Z zarzutem tym nie zgodził się minister Zdrojewski. Konsultacje były. Mam opinię różnych środowisk. Nie wszystkie są przychylne – przyznał. Posłanka PiS przytoczyła też treść kilku niepochlebnych dla projektu opinii środowisk artystycznych. Między innymi Joanny Szczepkowskiej, byłej prezes Związku Artystów Polskich, która stwierdziła, że aktor zatrudniony w teatrze nie będzie mógł sam decydować o swoim rozwoju osobistym. Tym słowom również minister zaprzeczył. Jego zdaniem ustawa nie wprowadza takiego niebezpieczeństwa, gwarantując twórcom pełną autonomię.

Posłowie poparli skierowanie projektu ustawy do dalszych prac w komisji kultury.


IAR/Danuta Zaczek/ Radio Parlament

Section02
Section03
Section04