Jerzy Giedroyc

Bibliografia

Ostatnia aktualizacja: 12.07.2011 04:45
Zestawienie najważniejszych publikacji, poświęconych osobie i działalności Jerzego Giedroycia.
Logo Instytutu - fragment okładki Zeszytów Historycznych
Logo Instytutu - fragment okładki "Zeszytów Historycznych"Foto: fot. Instytut Literacki

Berberyusz E., "Książę z Maisons-Laffitte", Warszawa 2000;
Chruślińska I., "Była raz "Kultura" ... Rozmowy z Zofią Hertz", Lublin 2003;
Czapski J., "Świat w moich oczach". Rozmowy przeprowadził P. Kłoczowski, Ząbki-Paryż 2001;
Filler W., "Teorie i praktyki paryskiej "Kultury"", Warszawa 1968;
Friszke A., "Życie Polityczne Emigracji", Warszawa 1999;
Giedroyc J., "Autobiografia na cztery ręce", oprac. i posłowie K. Pomian., Warszawa 1996;
Giedroyc J., "Bardzo luźne wspomnienia z wczesnego dzieciństwa. Fragment rozmowy z Mirosławem A. Supruniukiem", "Archiwum emigracji", z. 3, Toruń 2000;
Giedroyc J., "Ze wspomnień nie napisanych (dwa spotkania)"; "Zeszyty Historyczne" nr 70 z 1984 roku;
Giedroyc J., Bobkowski A., "Listy 1946-1961", wybór i oprac. J. Zieliński, Warszawa 1997;
Giedroyc J., Emigracja Ukraińska, "Listy 1950-1982", wybór i oprac. B. Berdychowska, Warszawa 2005;
Giedroyc J., Gombrowicz W., "Listy 1950-1969", wybór i oprac. A. S. Kowalczyk, Warszawa 1993;
Giedroyc J., Janta-Połczyński A., "Korespondencja 1947-1974", wybór i oprac. P.Kądziela, Warszawa 2009;
Giedroyc J., Jeleński K. A., "Listy 1950-1987", wybór i oprac. W. Karpiński, Warszawa 1995;
Giedroyc J., Mieroszewski J., "Listy 1949-1956", t. I-II, wybór K. Pomian, oprac. J. Krawczyk, K. Pomian, Warszawa 1999;
Giedroyc J., Miłosz Cz., "Listy 1952-1963", Warszawa 2008;
Giedroyc J., Stempowski J., "Listy 1946-1969", t. I-II, wybór i oprac. A. S. Kowalczyk, Warszawa 1998;
Giedroyc J., Wańkowicz M., "Listy 1945-1963", wybór A. Ziółkowska-Boehm, oprac. A. Ziółkowska-Boehm i J. Krawczyk, Warszawa 2000;
Giza H. M., "Ostatnie lato w Maisons-Laffitte", Wrocław 2007;
Grémion P., "Konspiracja wolności. Kongres Wolności Kultury (1950-1975)", Warszawa 2004;
Grochowska M., "Jerzy Giedroyc", Warszawa 2009;
Habielski R., "Dokąd nam iść wypada? Jerzy Giedroyc od "Buntu Młodych" do "Kultury"", Warszawa 2007;
Habielski R., "Życie społeczne i kulturalne emigracji", Warszawa 1999;
Habielski R., Jaruzelski J., "Zamiary. Przestrogi. Nadzieje. Wybór publicystyki."Bunt Młodych" – "Polityka" 1931-1939", Lublin 2008;
Hertz Z., "Listy do Czesława Miłosza", Paryż 1992;
Jeleński K. A., ""Kultura": Polska na wygnaniu", Warszawa 2005;
Jędrychowska J. (Kijowska K.), "Widzieć Polskę z oddalenia", Paryż 1988;
Kerski B., Kowalczyk A. S., "Wiek ukraińsko-polski. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem", Lublin 2001;
Kopczyński K., "Przed przystankiem Niepodległość", Warszawa 1990;
Korek J., "Paradoksy paryskiej "Kultury". Ewolucja myśli politycznej w latach 1947-1980", Sztokholm 1998;
Kornat M., "Między literaturą a polityką. Korespondencja Jerzego Giedroycia z Czesławem Miłoszem", "Zeszyty Historyczne" nr 150 z 2004 roku;
Kossowska S., "Przyjaciele i znajomi", Toruń 1998;
Kowalczyk A. S., "Giedroyc i "Kultura"", Wrocław 1999;
Kowalczyk A. S., "erzy Giedroyc w  Bukareszcie (1939-1940)", "Zeszyty Historyczne" nr 136 z 2001;
Kowalczyk A. S., "Od Bukaresztu do Laffittów. Jerzego Giedroycia Rzeczpospolita epistolarna", Sejny 2006;
Król M., "Style politycznego myślenia", Paryż 1979;
Machcewicz P., "Emigracja w polityce międzynarodowej", Warszawa 1999;
Mateja T. (Hrabyk K.), "Podwójne życie Jerzego Giedroycia", Malmö 1965;
Mencwel A., "Przedwiośnie czy potop"; Warszawa 1997;
Mieroszewski J., "Finał klasycznej Europy", wybór, oprac. i wstęp R. Habielski, Lublin 1997;
Morawski K., "Wspólna droga z Rogerem Raczyńskim", Poznań 1998;
Nowak-Jeziorański J., Giedroyc J., "Listy 1952-1998", wybór i oprac. D. Platt, Wrocław 2001;
Pomian K., "W kręgu Giedroycia", Warszawa 2000;
Ptasińska M., "Czapski - Anders - Giedroyc. Trzy listy w sprawie Janty"; "Zeszyty Historyczne" nr 138 z 2001 roku;
Ptasińska M., "Rzymskie lata Instytutu Literackiego", "Zeszyty Historyczne" nr 137 z 2001 roku;
Ptasińska-Wójcik M., "Z dziejów Biblioteki Kultury: 1946-1966", Warszawa 2006;
Stempowski J., "Od Berdyczowa do Lafitów", Wołowiec 2001;
Szaruga L., "Przestrzeń spotkania. Eseje o "Kulturze" paryskiej", Lublin 2001;
Toruńczyk B., "Rozmowy w Maisons-Laffitte, 1981", Warszawa 2006;
Unger L., "Intruz", Warszawa 2001;

Żebrowski M., "Bukareszt – w ambasadzie", "Zeszyty Historyczne" nr 171 z 2010 roku (numer ostatni);
Żebrowski M., "Dzieje sporu. "Kultura" w emigracyjnej debacie publicznej lat 1947-1956", Warszawa 2007;

"Anty-Kultura", Warszawa 1992;
"Jerzy Giedroyc – Redaktor – Polityk – Człowiek", zebrał K. Pomian, Lublin 2001;
"Kultura" i jej krąg. Katalog wystawy czterdziestolecia Instytutu Literackiego", Paryż 1987;
"O "Kulturze". Wspomnienia i opinie", oprac. G. i K. Pomianowie, (b.m.w.), PoMOST 1988;
"Polska idea imperialna", Wydawnictwo "Polityki", Warszawa 1938;
"Spotkania z paryską "Kulturą"", red. Zdzisław Kudelski, Warszawa 1995;
"Wizja Polski na łamach "Kultury" 1947-1976", t. I-II, oprac. i wstęp G. Pomian, Lublin 1999