Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Podręcznik historii

01.01.1986 00:00
  • "Podręcznik historii najnowszej" - audycja M. Kołodzieja. Część XVII podręcznika pt. "Powstanie Warszawskie 1944 r." Podrozdziały: "Rząd londyński w okresie Powstania Warszawskiego"; "Znaczenie Powstania Warszawskiego" *Depesza J. Stalina skierowana do W. Churchilla – wyjaśniająca kontakty ZSRR z PKWN w Polsce *Apel nadany przez Radiostację im. T. Dodaj do playlisty
"Podręcznik historii najnowszej" - audycja M. Kołodzieja. Część XVII podręcznika pt. "Powstanie Warszawskie 1944 r." Podrozdziały: "Rząd londyński w okresie Powstania Warszawskiego"; "Znaczenie Powstania Warszawskiego" *Depesza J. Stalina skierowana do W. Churchilla – wyjaśniająca kontakty ZSRR z PKWN w Polsce *Apel nadany przez Radiostację im. T. Kościuszki, wzywający do wybuchu powstania w Warszawie, z 31.VII.1944 r. *Depesza skierowana do premiera S. Mikołajczyka nt. walk w stolicy, z dnia 8.VIII.1944 r. *Relacja nt. stanowiska dowództwa radzieckiego wobec Powstania Warszawskiego *Sprawozdanie L. Fischera nt. politycznego znaczenia powstania. 2. Cz. XVIII pt: "Sprawa polska na arenie międzynarodowej, w końcowej fazie II wojny światowej". Podrozdziały: "Udział polskich jednostek w walkach na froncie włoskim i tzw: drugim froncie na Zachodzie", "Konferencja w Teheranie - Roosevelt i Churchill wobec sprawy polskiej w 1944 r.", uwagi nt.: radzieckiej ofensywy, konferencji w Jałcie, TRJN, podrozdział "Porwanie przywódców Polski Podziemnej".