Section1
Konferencje RWE
Wszystkie Poranna konferencja redakcyjna. Widoczni od lewej: Leszek Mayer, Lechosław Wierczyński, Ignacy Klibański, Paweł Zaręba, Aleksandra Stypułkowska, Tadeusz Nowakowski. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe