Section1
Konferencje RWE
Wszystkie Konferencja programowa pracowników Radia Wolna Europa. Widoczni od lewej: Robert Reed, Jim Brown, NN, Ralph Walter. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe