Section1
Konferencje RWE
Wszystkie Konferencja programowa z kierownikiem amerykańskim. Za stołem od lewej: drugi Wiktor Trościanko, Kazimierz Wierzbiański i Tadeusz Zawadzki-Żenczykowski. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe