Section1
Konferencje RWE
Wszystkie Konferencja programowa dyrektorów rozgłośni RWE w połowie lat 60-tych. Widoczni od lewej: Milo Mileff (dyrektor Rozgłośni Bułgarskiej w latach 1957-1970), Gordon Davis (dyrektor programowy RWE w latach 1963-1967), Jan Nowak Jeziorański (dyrektor Rozgłośni Polskiej w latach 1951-1975), Jaroslav Pechacek (dyrektor Rozgłośni Czechosłowackiej w latach Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe