Section1
Konferencje RWE
Wszystkie Konferencja programowa pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. W głębi Bronisław Wildstein, na pierwszym planie od lewej Jacek Kalabiński, Jerzy Bekker, Piotr Załuski (częściowo zasłonięty), Aleksander Świeykowski. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe