Section1
Konferencje RWE
Wszystkie Poranna konferencja programowa RWE. Przy centralnej części stołu siedzą, od lewej: Michał Tyszkiewicz (szef Dziennika), Leszek Mayer (redaktor audycji "Fakty, Wydarzenia, Opinie", komentator spraw międzynarodowych). Zygmunt Michałowski (zastępca dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE). Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe