Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Izabella Mazurek 03.04.2012

Kawalkada czasu 1964-1974 cz.V

Dźwiękowa kronika wybranych wydarzeń historycznych. Kawalkada czasu 1964-1974 cz.V (lata 1964-1967).

1. "Upadek Chruszczowa"(październik 1964) – odsunięcie od władzy Nikity Chruszczowa, zwolnienie z funkcji przywódcy partii i szefa rządu radzieckiego, komunikat radia moskiewskiego, fragm. wypowiedzi prezydenta USA Lyndona Johnsona.
2. "II Sobór Watykański zamknięty" (grudzień 1965) – zamkniecie obrad, fragm. końcowego przemówienia Pawła VI z Bazyliki św. Piotra w Rzymie.
3. "Millenium Polski" - relacja z uroczystości na Jasnej Górze, fragm. kazania prymasa Polski, ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, światowe echa obchodów tysiąclecia chrztu Polski, fragm. homilii wygłoszonej przez papieża Pawła VI, wypowiedź I sekr. KC PZPR Władysława Gomułki na temat braku zgody ze strony władz PRL na przyjazd Ojca św. na obchody millenium.
4. "Pogrzeb gen. dywizji Tadeusza Bora-Komorowskiego"(sierpień 1966) – informacja o śmierci gen. Tadeusza Bór-Komorowskiego, dowódcy Armii Krajowej, Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych w Londynie, fragm. relacji z pogrzebu.
5. "Ucieczka na Zachód córki Stalina"(1967) – informacja, fragm. konferencji prasowej Swietłany Alliłujewej w hotelu Plaza w Nowym Yorku.
6. "Wojna na Bliskim Wschodzie"(1967) – fragm. wystąpienia prezydenta Egiptu Gamala Abdel Nasera, komunikat radia izraelskiego o agresji arabskiej, nagrania z pola walki, stosunek władz polskich do konfliktu arabsko-izraelskiego oraz do Żydów w Polsce - wystąpienie I sekr. KC PZPR Władysława Gomułki, komentarz Jana Nowaka-Jeziorańskiego na temat ministra spraw wewnętrznych Mieczysława Moczara.
7. "Generał de Gaulle z wizytą w Polsce" (wrzesień 1967) - powitanie na lotnisku Okęcie w Warszawie, fragm. przemówienia prezydenta Francji wygłoszonego w Krakowie, relacja z wizyty Charles’a de Gaulle’a w Zabrzu, pożegnanie francuskiego gościa.