Section1
Białorusini w Warszawie upamiętnili rocznicę powstania słuckiego przeciw bolszewikom
Wszystkie Białorusini w Warszawie upamiętnili rocznicę powstania słuckiego przeciwko Armii Czerwonej. W demonstracji wzięli udział także przedstawiciele Ukrainy Foto: Agnieszka Kamińska