REKLAMA

Od faktów do fikcji: Joachim Lelewel

Ostatnia aktualizacja: 29.11.2009 10:33
1 grudnia 2009, godz. 21:30

Prof. Andrzej Wierzbicki opowiada o życiu i dziele znakomitego historyka doby powstania listopadowego - Joachima Lelewela.

Urodzony 22 marca 1786 w Warszawie (zm. 29 maja 1861 w Paryżu) Lelewel był także numizmatykiem, heraldykiem i działaczem politycznym. Członek kierowanej przez Adama Czartoryskiego Rady Administracyjnej w powstaniu listopadowym (1830 - 1831), członek Rządu Narodowego. Prezes założonego w trakcie powstania listopadowego Towarzystwa Patriotycznego - radykalnego odłamu obozu powstańczego, dążącego do wprowadzenia fundamentalnych reform społecznych. Politycznie był zwolennikiem ustroju republikańskiego, zaś zainicjowana przez niego tzw. Szkoła lelewelowska (badająca procesy historyczne w ich całości) miała istotny wpływ na rozwój polskiej historiografii. 

Audycję przygotował Witold Malesa. Teksty czyta Stefan Knothe.

POSŁUCHAJ AUDYCJI