Section1
Telemann przed Płytowym Trybunałem Dwójki
Wszystkie Dorota Kozińska i Kacper Miklaszewski. Foto: Grzegorz Śledź/PR2