Section1
Telemann przed Płytowym Trybunałem Dwójki
Wszystkie Hanna Turonek i wydająca audycję Monika Zając Foto: Grzegorz Śledź/PR2