Section1
Telemann przed Płytowym Trybunałem Dwójki
Wszystkie Jacek Hawryluk i Hanna Turonek Foto: Grzegorz Śledź/PR2