Section1
Telemann przed Płytowym Trybunałem Dwójki
Wszystkie Prowadzący audycję Jacek Hawryluk Foto: Grzegorz Śledź/PR2