Section1
Telemann przed Płytowym Trybunałem Dwójki
Wszystkie Płytowy Trybunał Dwójki podczas obrad Foto: Grzegorz Śledź/PR2