Section1
Goldbergowskie na klawesynie przed Trybunałem
Wszystkie Dorota Kozińska i Andrzej Sułek Foto: Grzegorz Śledź/PR2